Links

 

 

Stella van Acker, zee- en landschapschilder :                 www.stellavanacker.nl        

 

Marieke Stordiau, fagottiste :                                         www.hexagon-ensemble.com

                                                                                       www.nbe.nl

                                                                                       www.artconnectspeople.nl

 

Wout Boekeloo, filmmaker :                                            www.woutboekeloo.nl

 

Marianne Jansen, beeldhouwer :                                    www.atelierdebeeltenis.nl

      

Fysiotherapie praktijk Rike Hesselink :                            www.rikehesselink.nl          

  

Hoogleraarsportretten Rijksuniversiteit Groningen : via  www.academischecollecties.nl 

 

VRIJDAG Groningen :                                                       www.bijvrijdag.nl

 

USVA Groningen :                                                            www.usva.nl

 

Mieke Kuiper-Wolff, beeldend kunstenaar :                    www.miekekuiper-wolff.nl