Werkwijze bij een portret in opdracht

 

  

Geschilderd portret

 

Als u erover denkt een portret door mij te laten vervaardigen is het misschien prettig te weten hoe dat ongeveer in zijn werk gaat. Hieronder een globale beschrijving :

 

Na een kennismakingsgesprek waarin wensen en mogelijkheden besproken worden, maken we een afspraak voor een eerste schilder – en/of fotosessie. U moet daarbij rekenen op ongeveer een dagdeel (ochtend of middag) poseren. Het liefst doe ik dit ten huize van de te portretteren persoon.

 

Ik schilder meestal eerst een opzet naar leven en maak daar vervolgens foto’s bij. Soms is er daarna nog een tweede sessie nodig. Wanneer de opzet (compositie en eerste ruwe verfschets) en de foto’s geschikt blijken, werk ik vervolgens op mijn atelier verder aan het schilderij. Dit laatste neemt de meeste tijd.

Mijn gemiddelde werktijd aan een portret in opdracht is 2 tot 3 maanden, maar afhankelijk van hoeveel andere opdrachten ik heb lopen kan het nodig zijn een veel ruimere termijn af te spreken.

In een daartoe geschikte tussenfase van het portret vraag ik u om te komen kijken.

Er is dan nog overleg mogelijk over eventuele veranderingen of zonodig een tweede versie van het portret.

Spreekt u uw instemming uit bij het zien van het nog onaffe schilderij, dan werk ik daarna het schilderij uit en is de volgende bezichtiging na voltooiing ervan.

 

 

Getekend portret

 

Dit neemt uiteraard minder tijd.

Gaat het om een 'één lijns' tekening, dan maak ik een aantal snelle tekeningen waar we tenslotte een uitkiezen. Dit kan een of meerdere poseersessies in beslag nemen.

Gaat het om een meer uitgewerkte tekening, dan maak ik naast een aantal voorschetsen eventueel ook foto's.  


 

Postume portretten

 

Als u graag een portret zou willen laten maken van iemand die al overleden is, vraag ik u om mij zoveel mogelijk foto’s van hem of haar te laten zien. In overleg kiezen we daar dan een of meerdere uit die goed als uitgangspunt voor het portret zouden kunnen dienen.

Dit vanzelfsprekend samengaand met voldoende gesprekken en informatie om mij een levendige indruk van de betreffende persoon te kunnen vormen.

 

 

 

Wilt u nadere informatie?

U kunt me bereiken via het volgend telefoonnummer of mailadres :

 

+31(0)503135330

 

info@dorinekuiper.nl